Programare online evidența persoanelor GalaŢi

ÎNTREBĂRI Frecvente

 • 1. Cum trebuie sa procedez pentru programarea online în vederea eliberării unei cărți de identitate?

  Pentru a te programa online, îți recomandăm să intri pe pagina „Programează-te online”. Alege din calendar data și ora disponibile care se potrivesc programului tău, completează câmpurile corespunzătoare cu numele și prenumele tău, e-mailul, CNP-ul și localitatea de domiciliu, selectând acordul de prelucrare electronică a datelor personale și vei primi notificarea programării tale pe e-mail, în cel mai scurt timp.  

  Pentru a valida programarea, te rugăm să dai click pe butonul „Confirmă”, prezent în notificarea SPCLEP primită pe adresa de e-mail indicată.

  Atenție! Confirmarea trebuie efectuată ȋn maximum 40 de minute de la data înregistrării, în caz contrar, aceasta va fi anulată automat.

  Dacă nu ați primit e-mailul de confirmare, vă rugăm să verificați și folderul Spam.

  Dacă din motive tehnice, e-mailul de confirmare nu ajunge la adresa de e-mail menționată sau nu aveți acces la adresa de e-mail menționată, programarea se poate valida în maximum 40 de minute din momentul înregistrării acesteia, astfel:

  a). accesați site-ul https://buletine.primariagalati.ro/;

  b). din meniul principal, selectați categoria „Retrimite e-mail”;

  c). adăugați în prima rubrică (E-mail) o adresă de e-mail (personală sau a unei persoane de încredere) diferită față de cea inițială, la care aveți acces pentru a valida programarea, după care selectați „Trimite”;

  d) verificați noua adresă de e-mail (adresa alternativă indicată) și validați programarea în timpul maxim alocat (40 de minute).

  În situația în care problema persistă și nu ati avut posibilitatea de a valida programarea inițială în timpul maxim alocat, vă recomandăm să efectuați o nouă programare folosind o altă adresă de e-mail.

  * Pentru a evita neplăcerile, este recomandat să verificați conexiunea la internet a dispozitivului utilizat pentru consultarea e-mailurilor și funcționarea/ configurarea corectă a adresei de e-mail indicată. 

  După validarea programării, pasul următor constă în pregătirea documentelor necesare și prezentarea la biroul nostru la data programată și înainte cu minim 10 minute de ora stabilită. 

  În cazul neprezentării la data și ora stabilite, se va trece automat la următoarea programare/ următoarea persoană programată. 

 • 2. Cum pot anula programarea?

   În cazul în care doriți anularea programării, puteți face acest lucru accesând din e-mailul de confirmare butonul Anulează programarea. Programările pot fi anulate cu minimum o zi înainte de data programată. 

 • 3. In ce situații este necesară eliberarea unei cărți de identitate?

  Cetățenii români sunt obligați să solicite eliberarea unei cărți de identitate în următoarele situații:

  - La împlinirea vârstei de 14 ani.

  - La împlinirea vârstei de 18 ani.

  - În cazul expirării valabilității actului de identitate, a modificării datelor de stare civilă, a anulării documentului, a schimbării sexului sau a fizionomiei.

  - În cazul schimbării domiciliului/ a denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor.

  - În cazul pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorării actului de identitate anterior. 

 • 4. Care este valabilitatea cărților de identitate?

  Termenul de valabilitatea al cărților de identitate este:

  - 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă intre 14 – 18 ani.

  - 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă intre 18 – 25 ani.

  - 10 ani după împlinerea vârstei de 25 ani.

  - Nelimitat, după împlinirea vârstei de 55 ani. 

 • 5. Ce condiții trebuie să îndeplinească o persoană fizică pentru a putea obține o carte de identitate?

  - Să dețină cetățenie română.

  - Să aibă vârsta minimă de 14 ani (împliniți).

  - Să aibă adresa de domiciliu/ reședință în România. 

  * Solicitantul care dorește eliberarea actului de identitate la Biroul de Evidență a Persoanelor din Galați, trebuie sa aibă domiciliul în orașul Galați și al comunelor arondate Municipiului Galați.

  * Serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor din Județul Galați și din comunele arondate sunt organizate astfel: 

  • Galați: Braniștea, Cuca, Foltești, Frumușița, Independența, Nămoloasa, Piscu, Schela, Smârdan, Șendreni, Tulucești, Tudor Vladimirescu, Vânători; 
  • Tecuci: Barcea, Brăhășești, Buciumeni, Cerțești, Cosmești, Drăgănești, Ghidigeni, Gohor, Matca, Movileni, Munteni, Nicorești, Negrilești, Poiana, Priponești, Smulți, Umbrărești, Valea Mărului; 
  • Tg. Bujor: Băleni, Băneasa, Corni, Drăgușeni, Fârțănești, Jorăști, Măstăcani, Oancea, Suceveni, Vîrlezi, Vlădești; 
  • Berești: Bălășești, Bălăbănești, Berești-Meria, Cavadinești, Rădești; 
  • Corod: Corod; 
  • Țepu: Țepu; 
  • Ivești: Ivești;
  • Liești: Liești, Fundeni;
  • Scînteiești: Scînteiești; 
  • Cudalbi: Costache Negri, Cudalbi, Grivița; 
  • Pechea: Cuza Vodă, Pechea, Rediu, Slobozia Conachi, Suhurlui.
 • 6. Ce documente sunt necesare pentru obținerea cărții de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani?

  - Cerere tip pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât și de părintele/ reprezentantul legal al acestuia, în fața lucrătorului la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor. Cererea trebuie depusă personal de către minorul însoțit de unul dintre părinți/ reprezentatul legal/ persoana desemnată din cadrul centrului de specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistență socială/ persoana careia i-a fost încredințat în plasament, la ghișeul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor.
  * În situația în care părinții au domicilii diferite, cererea trebuie semnată de părintele la domiciului căruia se află înregistrat minorul, în condițiile legii.

  * În situația în care minorul locuiește statornic la celălalt părinte, deși a fost încredințat unuia dintre părinți prin hotărâre judecătorească, se solicită declarația de consimțământ a părintelui căruia i-a fost încredințat, din care să rezulte că este de acord cu înregistrarea domiciliului minorului la adresa părintelui la care locuiește statornic. Această declarație poate fi completată la ghișeu, în prezența personalului serviciului public comunitar de evidență a persoanelor, iar în cazul în care părintele nu se poate prezenta la ghișeu, declarația trebuie autentificată la notarul public sau după caz, la misiunea diplomatică a României din statul în care acesta se află.

  * Dacă minorul se află alături de părinți, în străinătate, cererea pentru eliberarea primului act de identitate poate fi depusă (împreună cu documentele prevăzute de lege) și la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statele
  respective.

  * În situaţia în care părinţii divorţaţi exercită autoritatea părintească comună cu privire la minor, iar locuinţa acestuia este stabilită la unul dintre părinţi cu menţionarea adresei de domiciliu, dacă părintele în cauză solicită schimbarea domiciliului, minorul îşi schimbă domiciliul odată cu acesta, în condiţiile art. 497 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

  - Certificatul de naștere.

  - Actul de identitate al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal.

  - Certificatul de căsătorie al părinților ori în cazul părinților divorțați, hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă.

  - Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate.

 • 7. Ce documente sunt necesare pentru eliberarea cărții de identitate la împlinirea vârstei de 18 ani?

  - Cerere tip pentru eliberarea actului de identitate, semnată de solicitant și depusă personal la ghișeul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor.

  - Certificatul de naștere.

  - extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii.

  - declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea pentru eliberarea actului de identitate, coroborată cu imaginea facială preluată ori cu fotografia ataşată cererii, aparţine solicitantului.

  * Declaraţia unuia dintre părinţi ori a unei terţe persoane se dă în prezenţa personalului serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, ori după caz, a celui consular care primeşte cererea pentru eliberarea actului de identitate.

  - Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate. 

 • 8. Ce documente sunt necesare pentru eliberarea actului de identitate în cazul expirării valabilității, a modificării datelor de stare civilă, a anulării documentului, schimbării sexului sau a fizionomiei?

  - Cerere tip pentru eliberarea actului de identitate, semnată de solicitant și depusă personal la ghișeul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor.

  - Actul de identitate și cartea de alegător (dacă este cazul), în original.

  - Certificatul de naștere.

  - Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor.

  - Certificatul/ hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, dacă este cazul.

  - Extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii;.

  - Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate.

  * În cazul schimbării numelui şi/ sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă. 

 • 9. Ce documente sunt necesare pentru preschimbarea buletinului de identitate?

  - Cerere tip pentru eliberarea actului de identitate, semnată de solicitant și depusă personal la ghișeul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor.

  - Buletinul de identitate, în original.

  - Certificatul de naștere.

  - Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor.

  - Certificatul/ hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, dacă este cazul.

  - Extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii.

  - Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate.

  * În cazul schimbării numelui şi/ sau prenumelui titularului, prenumelui părinţilor, a datei ori a locului de naştere, precum şi în situaţia schimbării sexului, se prezintă şi hotărârea judecătorească sau, după caz, actul administrativ în baza căruia s-au modificat datele de stare civilă. 

 • 10. Ce documente sunt necesare pentru eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului/ la schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor?

  - Cerere tip pentru eliberarea actului de identitate, semnată de solicitant și depusă personal la ghișeul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor.

  - Actul de identitate și cartea de alegător (dacă este cazul), în original.

  - Certificatul de naștere.

  - Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor.

  - Certificatul/ hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, dacă este cazul.

  - Extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii.

  - Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate.

  * Declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din ţară ori în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei Române şi, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare.

 • 11. Cum procedez pentru eliberarea unui nou act de identitate în cazul pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorării actului de identitate anterior?

  Persoana în cauză trebuie să prezinte următoarele documente:

  - Cerere tip pentru eliberarea actului de identitate, semnată de solicitant și depusă personal la ghișeul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor.

  - Un document oficial cu fotografie de dată recentă - permis de conducere, sau paşaport pentru persoanele care nu au preluată imaginea facială în R.N.E.P.

  - Cartea de alegător (dacă este cazul), în original.

  - Certificatul de naștere.

  - Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor.

  - Certificatul/ hotărârea de divorț definitivă și irevocabilă, dacă este cazul.

  - Extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii.

  * În cazul solicitanților (persoanelor minore sau majore) care au domiciliul din cartea de identitate la adresa părinților, este necesară prezența unuia dintre părinți/ al părintelui unde este înregistrat domiciliul, la momentul depunerii actelor în vederea eliberării actului de identitate.  

  * În cazul în care solicitantul are domiciliul la o altă persoană (prin luare în spațiu), va fi necesară prezența proprietarului/ găzduitorului la momentul depunerii actelor în vederea eliberării actului de identitate.  

  * Declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din ţară ori în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei Române şi, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare.

  - Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate.

  ! Cetățeanul este obligat să solicite eliberarea unei noi cărți de identitate, în termen de 15 zile de la pierderea/ constatarea lipsei actului de identitate.

 • 12. Care sunt documentele prin care putem face dovada adresei de domiciliu?

  Pentru a demonstra adresa de domiciliu putem folosi unul dintre următoarele documente:

  a) Acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare, privind titlul locativ.

  b) Declaraţia scrisă a găzduitorului, persoană fizică sau juridică, de primire în spaţiu, însoţită de unul dintre documentele prevăzute la lit. a).

  c) Declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la literele a) şi b). Pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdicţie, declaraţia se dă şi se semnează de către părinţi sau de către reprezentanţii lor legali.

  d) Documentul eliberat de primării, din care să rezulte că solicitantul sau, după caz, găzduitorul acestuia figurează înscris în Registrul agricol.

  e) Extrasul de carte funciară, obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii.

  * Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declaraţia scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenţa lucrătorului de evidenţă a persoanelor.
  * În situaţia în care găzduitorul ori reprezentantul legal/persoana împuternicită nu se poate prezenta la momentul depunerii cererii, împreună cu solicitantul, declaraţia de primire în spaţiu poate fi dată cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate la notarul public din ţară ori în faţa poliţistului din structurile teritoriale ale Poliţiei Române şi, cu cel mult 6 luni înainte de această dată, la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate ori la autorităţile străine competente. În acest ultim caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă şi legalizată potrivit normelor legale în vigoare.
  * Persoanelor internate sau primite spre îngrijire ori găzduire în instituţii de servicii publice cu cazare sau în centre educative li se eliberează acte de identitate în care se înscrie domiciliul sau reşedinţa la adresa instituţiei sau a centrului respectiv. În acest caz, dovada adresei de domiciliu sau de reşedinţă se face cu declaraţia scrisă a conducătorului instituţiei sau serviciului ori a persoanei abilitate de acesta, pentru situaţiile în care aceste instituţii se află în subordinea autorităţilor administraţiei publice.

 • 13. Cum procedez dacă nu dețin toate documentele necesare obținerii cărții de identitate în România?

  In situația în care solicitatul nu prezintă toate documentele necesare pentru obținerea cărții de identitate se poate elibera o carte de identitate provizorie cu valabilitate 1 an.

  Pentru eliberarea unei cărți de identitate provizorii sunt necesare următoarele:

  - Cerere tip pentru eliberarea actului de identitate, semnată de solicitant și depusă personal la ghișeul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor.

  - 2 fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm.

  - Documentele pe care le poate prezenta solicitantul, potrivit legii, pentru a face dovada numelui de familie și al prenumelui, a datei de naștere, a stării civile, a cetățeniei române, a adresei domiciliului/ adresei de reședință.

  - Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorii. 

 • 14. Cum se procedează pentru a obține o carte de identitate provizorie pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România?

  În cazul în care cetățenilor români cu domiciliul în străinătate dar care locuiesc temporar în România, există posibilitatea eliberării unei cărți de identitate provizorie cu valabilitate de 1 an. 

  Pentru eliberarea unei cărți de identitate provizorii sunt necesare următoarele:

  - Cerere tip pentru eliberarea actului de identitate cetățenilor români cu domiciliul în străinătate și reședința în România, semnată de solicitant și depusă personal la ghișeul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor.

  - Paşaportul, aflat în termen de valabilitate, cu menţionarea ţării de domiciliu.

  - Certificatul de naştere şi de căsătorie, după caz, eliberate de oficiile de stare civilă române.

  - Certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz; dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate.

  - Extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă din România; extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii.

  - 2 fotografii mărimea 3/4 cm, având la bază o bandă albă de 7 mm.

  - Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate provizorii. 

 • 15. Cât timp dureaza pentru a intra în posesia noii cărți de identitate?

  Conform dispoziţiilor art. 14 alin. (8) din O.U.G. nr. 97/ 2005, republicată, termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către seful serviciului public comunitar de evidență a persoanelor.

  - Termenul de eliberare a actelor de identitate la nivelul Biroului de Evidență a Persoanelor Galați este de 5 zile lucrătoare de la data depunerii actelor de către solicitant.

  - În situații deosebite în care se solicită eliberarea unui act de identitate într-un termen mai scurt de 5 zile lucrătoare, solicitantul se va adresa conducerii instituției care va analiza și dispune, după caz, măsuri pentru soluționarea în timp util a cererii acestuia. 

 • 16. Care sunt costurile pentru eliberarea unei cărți de identitate?

  Tariful cărții de identitate este în valoare de 7 lei iar tariful cărții de identitate provizorie este de 1 leu.

  Contravaloarea cărții de identitate și a cărții de identitate provizorii, aferente actelor de identitate soluționate de către Direcția pentru Evidența Populației și Administrarea Bazelor de Date, se achită în numerar fie la sediul serviciului pe raza căruia solicitantul are domiciliul sau reședința, fie la structura de taxe și impozite din cadrul primăriei localității la nivelul căreia funcționează serviciul public comunitar de evidență a persoanelor, fie stabilită de autoritatea publică locală.

 • 17. Alte informații importante și utile

  * Cererea tip pentru eliberarea actului de identitate se obține de la ghișeul aflat la intrarea în sediul Biroului de Evidență a Persoanelor, dar se poate descărca și tipări de la secțiunea „Documente necesare” disponibilă în meniul site-ului. 

  * Solicitantul trebuie să completeze cererea pentru eliberarea actului de identitate doar pe fața acesteia, la rubricile prevăzute. Cererea nu se completează pe verso.  

  * Cererile pentru eliberarea actului de identitate se depun personal. 

  * Cărțile de identitate se eliberează titularilor. În cazul în care se solicită ridicarea cărții de identitate de către reprezentantul
  legal al unei persoane fizice, sunt necesare documentele care dovedesc identitatea și calitatea de împuternicit al reprezentantului. 

  * În situatia în care solicitantul nu se află în țară, mandatarul va prezenta o procură specială, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României, din statul în care se află solicitantul. Această procură specială trebuie să aibă aplicată fotografia titularului și să conțină în cuprins, mențiunea expresă la obiectul mandatului.

  * Declarația de consimțământ pentru primirea în spațiu a unei terțe persoane poate fi dată doar de unul dintre soți, în cazul în care imobilul respectiv nu a fost notificat ca fiind locuință a familiei în cartea funciara. 

  * În situația în care există un contract de inchiriere al cărui titular este numai unul dintre soți sau care a fost încheiat înaintea căsătoriei, se poate elibera act de identitate celuilalt soț și copiilor minori făra a avea consimțământul proprietarului.

În situația în care vă sunt incălcate drepturile prin fapte de corupție ale personalului Ministerului Administrației și Internelor, vă rugăm să sesizați situația apelând linia gratuită a Direcției Generale Anticorupție la numărul 0800808808. Mulțumim!