Programare online evidența persoanelor GalaŢi

Documente necesare

În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeași foaie (față și verso).

Cererile pot fi completate olograf (scris de mână) sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepția rubricii destinată semnăturii, care trebuie completată numai olograf.

Datele sunt colectate în scopul actualizării Registrului național de evidență a persoanelor, potrivit prevederilor art.9 alin. (3) din O.U.G. nr. 97/ 2005 și art. 17 din H.G. nr. 295/ 2021.

 

Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani
Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani
Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei
Eliberarea actului de identitate ca urmare a preschimbarii buletinelor de identitate
Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului
Eliberarea actului de identitate la schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor
Eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deținut anterior
Eliberarea cărții de identitate provizorii când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate
Eliberarea cărții de identitate la dobândirea cetățeniei române
Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România
Eliberarea cărții de identitate provizorie cetățenilor români cu domiciliul in străinătate, care locuiesc temporar in România
Înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței

În situația în care vă sunt incălcate drepturile prin fapte de corupție ale personalului Ministerului Administrației și Internelor, vă rugăm să sesizați situația apelând linia gratuită a Direcției Generale Anticorupție la numărul 0800808808. Mulțumim!